Brann- og vannskadet kunst kan reddes.

Bobler som har oppstått grunnet høy temperaturKunst skal gi opplevelser og være til berikelse.Kunst kan også skape bekymringer. Brann og vann er to stikkord.I slike sammenhenger kan en føle seg truet. Konsekvensene kan synes uoverkommelige. Da er det viktig at fagkunnskap og erfaring er tilgjengelig.

Vår konservator og våre preparanter har spesialkompetanse i dette fagområdet og har en aktiv holdning til relevant internasjonal forskning. I tillegg har vi utviklet prosedyrer og rutiner med sikte på å tilfredstille alle de behov våre oppdragsgivere har i forbindelse med et skadeforløp. I over 30 år har en samlet forsikringsbransje og alle skadesanerings- firmaene benyttet seg av vår ekspertise.

Sot er ikke nødvendigvis hva det en gang var

Skade i papir fra brann, vann og røykRøyk er faste og flytende luftbårene partikler og gasser som dannes ved forbrenning. De kjemiske bestanddelene av røyk er resultater av hva som brenner, men er også knyttet til forhold under selve forbrenningen. I et moderne samfunn omgir vi oss med kunststoffer som avgir partikkelstøv ved brann. Eksempelvis avgir PVC klorider som igjen utvikler saltsyre dersom de kommer i kontakt med slukkevann. Dersom billedflaten eksponeres for dette, må den behandles raskt. Avsetninger på billedflaten av partikkelstøv i forbindelse med brann danner umiddelbart eller gradvis, et grunnlag for karakterforandringer.

En rekke typer sotavsetninger kan skape ny heftegrunn for støv og på den måten lett akkumulere skadelige partikler. Dersom disse ikke fjernes, kan senskader oppstå.

Mikroorganismer

grafisk ark separert fra passepartout, tydelig fuktskade og muggutvikling Bilder som utsettes for vann og/eller høy relativ fuktighet, står i fare for å bli angrepet av mikroorganismer. Næringsgrunnlaget finner de i bindemidler, oljer og andre organiske eller syntetiske stoffer som et bilde er bygget opp av. Regelmessig påvirkning av sopp- og sporstoffer kan gi alvorlige helseskader. Det er viktig at infiserte bilder behandles raskt. Mikroorganismer kan være farlige og ødeleggende for både bilder og mennesker. Sikkerhet står i fokus i alle våre arbeidsprosesser.

Beredskap

Vi vet hvor viktig det er å komme hurtig i gang for å begrense skadeomfanget. Vår ekspertise er alltid tilgjengelig på våre beredskapstelefoner.

Beredskapstelefon:

404 13 221

916 86 565