Espen Johansen

Espen Johansen | Konservator | Galleri Tonne
Konservator

Har spesial-kompetanse innen restaurering av brann- og vannskadete malerier.