Espen Johansen

Espen Johansen Konservator Galleri Tonne
Konservator

Har spesial-kompetanse innen restaurering av brann- og vannskadete malerier.